หวังโต๊ะกัง

มิตรภาพทรงคุณค่าตลอดกาล มิตรภาพทรงคุณค่ายิ่งกว่าทอง ห้างทองหวังโต๊ะกัง เยาวราช เพราะเราตั้งมั่นว่า จะอยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป หวังโต๊ะกัง จึงทำธุรกิจบนความเชื่อว่า ลูกค้าคือมิตรแท้ เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีที่สุด การดูแลมิตรภาพให้แน่นแฟ้น และยั่งยืนจึงเป็นปณิธานของเรา สะพานมิตรภาพที่ทอดยาว กว่า 80 ปี ระหว่างเราและลูกค้า มีความจริงใจ และความซื่อสัตย์ เป็นรากฐานที่มั่นคง มีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นสายใยที่เหนียวแน่น ยึดโยงเราไว้ด้วยกัน ให้เราตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ “มิตรภาพ” ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ มิตรภาพของเราไม่มีวันลือนหาย

ประวัติความเป็นมา

01-01

ห้างทองหวังโต๊ะกัง เยาวราช เริ่มก่อตั้งที่จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้หลักการสร้างมิตรภาพที่ดีกับลูกค้าทุกคนเป็นสำคัญ ปณิธานของเราคือ การดูแลลูกค้าเสมือนหนึ่งญาติสนิท ไม่เพียงขายทองคำ แต่เราขายความสุขให้ลูกค้า ทุกคนสามารถเข้าถึงเราได้ ไม่ว่าจะซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนำ หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะเรามีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกัน หัวใจของการดูแลลูกค้า คือการแบ่งปัน ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ทองคำอาจตีราคาเป็นเงิน แต่น้ำใจของลูกค้าต้องแลกมาด้วยหัวใจในการบริการเท่านั้น ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใคร เราใส่ใจให้ความเท่าเทียมกัน

เราคัดสรรทองคำคุณภาพดี ใส่ใจพัฒนาคุณสมบัติของทองคำให้เหมาะกับการออกแบบที่หลากหลาย และตรงใจกลุ่มเป้าหมายให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกสรรทองคำเพื่อคนพิเศษ และเพื่อวาระพิเศษที่สุด และในทุกเทศกาลสำคัญยังจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายหลากหลายเพื่อสื่อถึงการให้จากใจของเราถึงใจของลูกค้า

2-01
01-01

ห้างทองหวังโต๊ะกัง เยาวราช เริ่มก่อตั้งที่จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้หลักการสร้างมิตรภาพที่ดีกับลูกค้าทุกคนเป็นสำคัญ ปณิธานของเราคือ การดูแลลูกค้าเสมือนหนึ่งญาติสนิท ไม่เพียงขายทองคำ แต่เราขายความสุขให้ลูกค้า ทุกคนสามารถเข้าถึงเราได้ ไม่ว่าจะซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนำ หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะเรามีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกัน หัวใจของการดูแลลูกค้า คือการแบ่งปัน ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ทองคำอาจตีราคาเป็นเงิน แต่น้ำใจของลูกค้าต้องแลกมาด้วยหัวใจในการบริการเท่านั้น ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใคร เราใส่ใจให้ความเท่าเทียมกัน

2-01

เราคัดสรรทองคำคุณภาพดี ใส่ใจพัฒนาคุณสมบัติของทองคำให้เหมาะกับการออกแบบที่หลากหลาย และตรงใจกลุ่มเป้าหมายให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกสรรทองคำเพื่อคนพิเศษ และเพื่อวาระพิเศษที่สุด และในทุกเทศกาลสำคัญยังจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายหลากหลายเพื่อสื่อถึงการให้จากใจของเราถึงใจของลูกค้า

ห้างทองหวังโต๊ะกัง … ปรับภาพลักษณ์สู่อีกระดับ

3-01

ห้างทองหวังโต๊ะกัง เยาวราช ได้ปรับภาพลักษณ์ สร้างแบรนด์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ของลูกค้าทุกระดับ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ด้วยกลุ่มลูกค้าที่ขยายฐานกว้างขึ้น เราจึงเพิ่มมูลค่าทองคำให้กลายเป็นเครื่องประดับร่วมสมัย ด้วยรูปลักษณ์ และการออกแบบอย่างมีสไตล์แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ และคุณค่า อันเป็นเลิศของทองคำ เราใส่ใจในการคัดสรรพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายที่สุดเป็นทองคำที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงและสัมผัสได้

3-01

ห้างทองหวังโต๊ะกัง เยาวราช ได้ปรับภาพลักษณ์ สร้างแบรนด์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ของลูกค้าทุกระดับ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ด้วยกลุ่มลูกค้าที่ขยายฐานกว้างขึ้น เราจึงเพิ่มมูลค่าทองคำให้กลายเป็นเครื่องประดับร่วมสมัย ด้วยรูปลักษณ์ และการออกแบบอย่างมีสไตล์แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ และคุณค่า อันเป็นเลิศของทองคำ เราใส่ใจในการคัดสรรพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายที่สุดเป็นทองคำที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงและสัมผัสได้