ผ่อนทองสบายๆ กับ “อิออน”

ว้าว … ผ่อนทองกับบัตรอิออน

พร้อมแล้วไปผ่อนทองสบาย ๆ กันได้ที่..

ห้างทองหวังโต๊ะกังทุกสาขาทั่วประเทศ